Veranstaltungen

KDT Berlin Bildungsangebot finden 13
KDT Berlin Bildungsangebot finden 12
KDT Berlin Bildungsangebot finden 11
Datum / Zeit Veranstaltung
23/10/2017
Kursbeginn
Kassenschein

Kammer der Technik, Berlin
23/10/2017
Kursbeginn
Zertifikatskurs „Insoweit erfahrene Fachkraft“ (Kinderschutzfachkraft) gemäß den §§ 8a/8b SGB VIII und § 4 KKG

Kammer der Technik, Berlin
06/11/2017
Kursbeginn
AEVO

Kammer der Technik, Berlin
06/11/2017
Kursbeginn
Vorbereitungskurs Prüfung Kaufmann/-frau für Büromanagement

Kammer der Technik, Berlin
20/11/2017
Kursbeginn
Gebäudereinigung

Kammer der Technik, Berlin
20/11/2017
Kursbeginn
Hausmeister

Kammer der Technik, Berlin
20/11/2017
Kursbeginn
Vorbereitung Sachkundeprüfung § 34a

Kammer der Technik, Berlin
27/11/2017
Kursbeginn
Betreuungskraft

Kammer der Technik, Berlin
27/11/2017
Kursbeginn
Catering

Kammer der Technik, Berlin
27/11/2017
Kursbeginn
Gartenbau und Floristik

Kammer der Technik, Berlin

1 2 3 4 5 6 7